SZÁJSEBÉSZETI ÜGYELETEK:

Állami Egészségügyi Központ (Honvéd Kórház)

Cím: 1134 Budapest, Róbert K. krt. 44.
Telefon: 350-0611    Fax: 329-8485

Ügyeleti nap: hétfő, szerda

SE FOK SzÁjsebÉszeti ÉS FogÁszati Klinika

Cím: 1085 Budapest, Mária utca 52.
Telefon: 266-0457    Fax: 266-0456

Ügyeleti nap:   kedd, csütörtök, szombat, vasárnap páros napokon

Szt. JÁnos KÓrhÁz

Cím: 1125 Budapest, Diós árok 1.
Telefon: 458-4500    Fax: 355-7337, 458-4656

Ügyeleti nap:   kedd, csütörtök, szombat, vasárnap páratlan napokon

Ügyeleti rend a pénteki napokon 2010 január 01-től március 31-ig:


I. 08., 22. II. 12., 26. III. 12., 26. SE Arc-állcsont-szájsebészeti és Fogászati Klinika


I. 01., 29. II. 19. III. 19. HM ÁEK I. Szájsebészeti Osztály


I. 15. II. 05. III. 05. Szent János Kh. Szájsebészeti részleg


Hétvégi és éjszakai járóbeteg fogászati ügyelet:

Központi Sztomatológiai Intézet

Cím: 1085 Budapest, VIII. Szentkirályi utca 40.

Telefon: 317-2222 titkárság, 317-6600 központ

 

Gyermekek arc-, állcsont- és szájsebészeti ellátása az aktuálisan baleseti sebészeti ügyeletet
adó osztályok konzultatív betegvezetésével, arc-állcsont sebész szakorvos közremőködésével
történik.